หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนHome school 4 3 4
2 004 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 8 16 13
3 005 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 13 19 18
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 6 10 7
5 009 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 22 46 24
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 3 7 4
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 8 19 12
8 012 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 11 34 21
9 013 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 8 15 11
10 014 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 6 11 10
11 008 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 10 24 15
12 007 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 0 0 0
13 015 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 25 52 46
14 016 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 0 0
15 024 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 17 25 22
16 025 โรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) 0 0 0
17 026 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 15 19 17
18 031 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 5 4
19 032 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 12 47 26
20 033 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 2 6 3
21 034 โรงเรียนบ้านดอนแตง 5 8 7
22 035 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 2 4 3
23 038 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 9 15 14
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 4 3
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 13 31 23
26 036 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 3 6 6
27 037 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 2 2 2
28 041 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 9 8
29 043 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 18 38 29
30 047 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 2 2
31 049 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 27 56 39
32 051 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 24 50 36
33 052 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 0 0 0
34 050 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 1 2 2
35 053 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
36 054 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 21 60 30
37 055 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 0 0 0
38 056 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 7 14 11
39 057 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 10 22 16
40 062 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 15 34 24
41 061 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 19 40 31
42 063 โรงเรียนบ้านหนองยาง 24 56 41
43 064 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 7 17 12
44 065 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 12 22 17
45 060 โรงเรียนบ้านหนองเด่น 0 0 0
46 058 โรงเรียนบ้านหนองแค 16 33 25
47 059 โรงเรียนบ้านหนองแจง 13 44 23
48 066 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 12 38 25
49 067 โรงเรียนบ้านหัวถนน 8 18 13
50 068 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 1 1 1
51 027 โรงเรียนบ้านเก่า 0 0 0
52 029 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 10 5
53 028 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 10 18 18
54 030 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 1 1
55 042 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 10 22 16
56 044 โรงเรียนบ้านโป่งแค 0 0 0
57 045 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 5 8 7
58 046 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 8 14 11
59 048 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 6 10 8
60 069 โรงเรียนพระยาตาก 2 2 2
61 071 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 28 67 48
62 073 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 3 5 4
63 077 โรงเรียนวัดกรุณา 0 0 0
64 078 โรงเรียนวัดกำแพง 11 15 15
65 079 โรงเรียนวัดกำแพง 7 11 10
66 082 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 10 31 17
67 083 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
68 085 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 8 18 13
69 086 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1 2 2
70 087 โรงเรียนวัดคลองบุญ 8 14 13
71 084 โรงเรียนวัดคลองเกษม 5 21 10
72 093 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 1 2 1
73 095 โรงเรียนวัดจันทน์ 0 0 0
74 094 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 4 8 6
75 096 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 13 26 19
76 097 โรงเรียนวัดดอนตาล 9 16 13
77 098 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 3 7 5
78 100 โรงเรียนวัดดอนรังนก 1 1 1
79 099 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1 3 1
80 102 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 9 48 20
81 103 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 12 24 21
82 104 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 0 0 0
83 105 โรงเรียนวัดท่า 10 23 16
84 106 โรงเรียนวัดท่ากระแส 8 19 13
85 109 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 4 5 5
86 107 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 3 22 8
87 108 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 10 25 15
88 111 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 6 12 11
89 112 โรงเรียนวัดธรรมามูล 5 8 7
90 113 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 8 11 10
91 114 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 6 9 9
92 115 โรงเรียนวัดนางลือ 16 27 25
93 120 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 6 15 7
94 117 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 6 3
95 118 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 3 5 3
96 119 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 6 18 10
97 123 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 17 25 23
98 125 โรงเรียนวัดฝาง 2 10 4
99 126 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 9 22 17
100 127 โรงเรียนวัดพระแก้ว 3 5 4
101 128 โรงเรียนวัดพร้าว 4 7 7
102 129 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 2 4 3
103 135 โรงเรียนวัดมะปราง 12 33 21
104 136 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 10 17 15
105 137 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 0 0
106 138 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 8 11 11
107 139 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 9 19 15
108 141 โรงเรียนวัดวงเดือน 2 2 2
109 142 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 27 50 40
110 143 โรงเรียนวัดวังหมัน 10 25 17
111 144 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 0
112 145 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 1 2 1
113 147 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 32 71 49
114 148 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 42 110 63
115 149 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 22 57 30
116 146 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 2 2 2
117 150 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 7 10 7
118 151 โรงเรียนวัดสนามชัย 6 22 12
119 152 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 4 6 6
120 153 โรงเรียนวัดสระดู่ 5 6 6
121 154 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 0 0 0
122 155 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 5 7 7
123 156 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 1 1 1
124 158 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 14 9
125 159 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
126 160 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 3 5 4
127 157 โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 2 4 3
128 162 โรงเรียนวัดหนองจิก 12 27 21
129 164 โรงเรียนวัดหนองตาตน 4 8 6
130 166 โรงเรียนวัดหนองน้อย 1 1 1
131 167 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2
132 168 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 2 6 4
133 165 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 0 0 0
134 161 โรงเรียนวัดหนองแขม 7 37 17
135 163 โรงเรียนวัดหนองแซง 0 0 0
136 169 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 0 0 0
137 170 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 14 27 21
138 171 โรงเรียนวัดหอระฆัง 1 1 1
139 173 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 0 0 0
140 174 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 7 22 13
141 175 โรงเรียนวัดหัวหว้า 2 4 2
142 172 โรงเรียนวัดหัวเด่น 7 13 10
143 176 โรงเรียนวัดหาดอาษา 1 1 1
144 181 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 3 14 7
145 182 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
146 183 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 11 23 19
147 184 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 3 4 4
148 185 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 2 2 2
149 081 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 6 10 7
150 080 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 7 17 7
151 101 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 8 14 10
152 110 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 1 1 1
153 116 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 1 5 3
154 177 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 2 10 4
155 088 โรงเรียนวัดโคกจันทน์ 0 0 0
156 090 โรงเรียนวัดโคกสุก 4 7 7
157 091 โรงเรียนวัดโคกหมู 0 0 0
158 089 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 7 10 7
159 092 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 6 17 10
160 121 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
161 122 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 11 19 14
162 130 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 5 3
163 134 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 1 1 1
164 131 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 23 44 36
165 132 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 3 2
166 133 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 2 2 2
167 140 โรงเรียนวัดโรงวัว 10 17 14
168 178 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 5 11 7
169 179 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1 3 2
170 180 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 3 2
171 124 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 1 1 1
172 186 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 4 8 6
173 189 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 56 139 82
174 192 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 15 28 17
175 194 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 14 18 15
176 195 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 46 86 64
177 196 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 16 49 16
178 198 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 2 9 2
179 199 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 36 88 49
180 191 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 19 53 26
181 193 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 10 28 20
182 003 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 10 25 16
183 017 โรงเรียนเทพรัตน์ 20 44 36
184 002 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0
185 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 15 26 18
186 070 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 15 43 22
187 074 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 19 28 26
188 075 โรงเรียนวัฒนะโชติ 4 13 4
189 076 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 10 15 10
190 187 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 27 77 48
191 190 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 0 0 0
192 197 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 1 1 1
193 188 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 5 29 6
194 200 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 9 17 15
195 019 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 6 14 9
196 020 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 9 17 12
197 021 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 30 58 45
198 022 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 3 6 5
199 018 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 21 36 26
200 072 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 34 99 55
รวม 1615 3586 2430
6016

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกัมปนาท อ่วมพรหม โทร 0987479148, นางเรณู คำภักดี โทร 0848127799 br>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]