สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 39 5 0 2 44
2 วัดศรีวิชัย 21 1 2 0 24
3 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 20 7 3 2 30
4 อนุบาลสรรคบุรี 19 7 6 3 32
5 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 17 5 2 5 24
6 อนุบาลกิตติกร 17 1 2 1 20
7 วัดวังน้ำขาว 16 6 1 4 23
8 บ้านหนองยาง 16 6 1 1 23
9 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 15 2 0 4 17
10 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 14 3 2 2 19
11 ชุมชนวัดดักคะนน 14 2 3 1 19
12 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 13 8 3 3 24
13 บ้านหนองต่อ 13 2 0 1 15
14 เทพรัตน์ 12 2 0 0 14
15 เทศบาลเขาท่าพระ 11 3 0 3 14
16 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 11 3 0 1 14
17 อนุบาลเนินขาม 11 2 3 1 16
18 บ้านหนองตะขบ 10 3 0 0 13
19 วัดอารีทวีวนาราม 10 1 0 0 11
20 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 9 4 2 5 15
21 วัดศรีสโมสร 9 2 2 2 13
22 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 9 1 2 3 12
23 บ้านหมื่นเทพ 9 1 0 0 10
24 วรรณรัตน์วิทยา 8 6 4 1 18
25 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 8 3 0 3 11
26 บ้านกะบกเตี้ย 8 2 1 2 11
27 วัดวังหมัน 8 0 0 1 8
28 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 8 0 0 0 8
29 บ้านทุ่งโพธิ์ 8 0 0 0 8
30 บ้านหนองแค 7 5 2 2 14
31 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 7 5 0 0 12
32 มูลนิธิถาวรวิทยา 7 3 1 1 11
33 วัดโพธิ์งาม 7 3 1 0 11
34 วัดมะปราง 7 3 0 1 10
35 อนุบาลสรรพยา 7 3 0 0 10
36 บ้านหนองอ้ายสาม 7 2 2 1 11
37 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 7 1 0 2 8
38 วัฒนาชัยนาท 7 0 1 0 8
39 อนุบาลมโนรมย์ 6 5 1 0 12
40 วัดดอนตะไล้ 6 3 2 1 11
41 วัดท่า 6 3 0 1 9
42 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 6 2 1 2 9
43 บ้านเขาเกล็ด 6 2 1 1 9
44 วัดดอนตาล 6 1 1 1 8
45 บ้านหนองแจง 6 1 1 0 8
46 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 5 4 4 2 13
47 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 4 0 1 9
48 วัดนางลือ 5 2 2 3 9
49 วัดหลวงสิริบูรณาราม 5 2 2 0 9
50 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 2 0 2 7
51 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 5 2 0 0 7
52 วัดคลองบุญ 5 1 1 1 7
53 วัดธรรมิกาวาส 5 1 1 0 7
54 วัดเด่นใหญ่ 5 1 1 0 7
55 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 5 1 0 2 6
56 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 5 0 2 0 7
57 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 0 0 2 5
58 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 5 0 0 1 5
59 บ้านหนองหวาย 5 0 0 0 5
60 วัดท่ากระแส 5 0 0 0 5
61 วัดถ้ำเข้ 4 4 1 0 9
62 วัดโรงวัว 4 2 3 1 9
63 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 4 2 3 1 9
64 วัดยางศรีเจริญ 4 2 0 1 6
65 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 4 2 0 1 6
66 วัดพรหมวิหาร 4 1 1 1 6
67 วัดหนองแขม 4 1 1 1 6
68 วัดโฆสิตาราม 4 1 1 0 6
69 ชุมชนคลองจันทน์ 4 1 1 0 6
70 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 4 1 1 0 6
71 เทศบาลบ้านกล้วย 4 1 0 0 5
72 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 4 1 0 0 5
73 บ้านชัฏฝาง 4 0 1 0 5
74 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
75 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 3 4 0 3 7
76 เขื่อนเจ้าพระยา 3 3 1 0 7
77 บ้านสุขเดือนห้า 3 2 0 1 5
78 บ้านหัวถนน 3 1 2 2 6
79 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 1 2 0 6
80 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 3 1 0 2 4
81 อักษรประสิทธิ์ 3 1 0 0 4
82 วัดสระไม้แดง 3 0 1 0 4
83 อนุบาลเมืองชัยนาท 3 0 0 1 3
84 บ้านคลองยาง 3 0 0 1 3
85 บ้านทุ่งกระถิน 3 0 0 0 3
86 วัดบ้านหนอง 3 0 0 0 3
87 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
88 วัดโพธาราม 3 0 0 0 3
89 อนุบาลวัดสิงห์ 2 9 1 1 12
90 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 2 4 2 1 8
91 ชุมชนวัดมาติการาม 2 4 0 2 6
92 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 2 2 2 0 6
93 วัดกำแพง 2 2 1 2 5
94 วัดคลองงิ้ว 2 2 1 2 5
95 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 2 2 1 0 5
96 วัดหนองจิก 2 2 0 1 4
97 บ้านน้ำพุ 2 2 0 0 4
98 วัดสระดู่ 2 2 0 0 4
99 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 2 1 2 0 5
100 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 1 1 4
101 วัดธรรมามูล 2 1 1 0 4
102 วัดหนองตาตน 2 1 1 0 4
103 วัดสนามชัย 2 1 1 0 4
104 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 2 1 1 0 4
105 วัดอรัญญวาสี 2 1 0 0 3
106 วัดบำเพ็ญบุญ 2 1 0 0 3
107 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 2 1 0 0 3
108 ลัดดาประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
109 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 1 0 0 3
110 ชุมชนวัดวังเคียน 2 0 2 1 4
111 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 0 1 2 3
112 วัดหัวเด่น 2 0 1 1 3
113 วัดท่าแก้ว 2 0 1 0 3
114 สำราญราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 2
115 วัดแหลมหว้า 2 0 0 0 2
116 วัดหนองพังนาค 2 0 0 0 2
117 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 2 0 0 0 2
118 วัดพระแก้ว 2 0 0 0 2
119 อนุบาลเกียรติคุณ 1 3 1 0 5
120 บ้านดอนแตง 1 3 1 0 5
121 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 1 3 0 1 4
122 วัดบ้านใหม่ 1 3 0 1 4
123 วัดโคกสุก 1 2 1 0 4
124 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 2 0 0 3
125 วัฒนะโชติ 1 2 0 0 3
126 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 1 0 1 2
127 วัดกำแพง 1 1 0 1 2
128 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 1 0 1 2
129 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 1 2
130 บ้านดอนกะโดน 1 1 0 0 2
131 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
132 วัดคลองเกษม 1 0 2 1 3
133 วัดจั่นเจริญศรี 1 0 0 1 1
134 บ้านดอนใหญ่ 1 0 0 1 1
135 วัดฝาง 1 0 0 0 1
136 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
137 วัดคลองธรรม 1 0 0 0 1
138 วัดโพธิมงคล 1 0 0 0 1
139 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
140 บ้านรางจิก 1 0 0 0 1
141 อนุบาลสุธิชา 1 0 0 0 1
142 บ้านวังเดือนห้า 1 0 0 0 1
143 วัดดอนรังนก 1 0 0 0 1
144 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
145 วัดหนองน้อย 1 0 0 0 1
146 วัดเขาแก้ว 0 2 1 0 3
147 วัดวงเดือน 0 2 0 0 2
148 Home school 0 1 1 0 2
149 เทศบาลหัวยาง 0 1 1 0 2
150 บ้านท่าไม้ 0 1 0 1 1
151 พระยาตาก 0 1 0 1 1
152 วัดหาดอาษา 0 1 0 0 1
153 วัดโพธิ์ทอง 0 1 0 0 1
154 บ้านทุ่งกว้าง 0 1 0 0 1
155 วัดพร้าว 0 1 0 0 1
156 วัดหอระฆัง 0 1 0 0 1
157 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 1 0 0 1
158 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 0 2 0 2
159 วัดพิกุลงาม 0 0 1 0 1
160 บ้านเขาแหลม 0 0 1 0 1
161 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 0 1
162 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 1 0 1
163 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 1 0 1
164 อนุบาลหนองมะโมง 0 0 1 0 1
165 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 0 2 0
166 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 2 0
167 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0 1 0
168 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0
169 วัดหัวหว้า 0 0 0 0 0
170 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0
รวม 748 262 121 126 1,257