สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 14 13 9 36 39 5 0 2 44
2 วัดศรีวิชัย 10 5 3 18 21 1 2 0 24
3 วัดวังน้ำขาว 8 5 5 18 16 6 1 4 23
4 บ้านหนองตะขบ 6 1 3 10 10 3 0 0 13
5 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 5 5 0 10 11 3 0 1 14
6 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 5 3 0 8 14 3 2 2 19
7 เทพรัตน์ 5 2 3 10 12 2 0 0 14
8 อนุบาลสรรคบุรี 4 4 8 16 19 7 6 3 32
9 บ้านหมื่นเทพ 4 3 1 8 9 1 0 0 10
10 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 4 2 4 10 13 8 3 3 24
11 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 4 2 4 10 9 1 2 3 12
12 วัดวังหมัน 4 2 1 7 8 0 0 1 8
13 อนุบาลกิตติกร 4 1 4 9 17 1 2 1 20
14 เทศบาลบ้านกล้วย 4 0 0 4 4 1 0 0 5
15 บ้านหนองต่อ 3 8 0 11 13 2 0 1 15
16 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 3 5 3 11 20 7 3 2 30
17 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 3 1 9 13 9 4 2 5 15
18 วัดโพธิ์งาม 3 1 1 5 7 3 1 0 11
19 บ้านหนองแจง 3 1 0 4 6 1 1 0 8
20 วัดโฆสิตาราม 3 1 0 4 4 1 1 0 6
21 บ้านหนองหวาย 3 0 2 5 5 0 0 0 5
22 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 3 0 0 3 5 0 0 1 5
23 บ้านหนองยาง 2 6 3 11 16 6 1 1 23
24 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 2 6 1 9 17 5 2 5 24
25 วัดธรรมิกาวาส 2 4 0 6 5 1 1 0 7
26 ชุมชนวัดดักคะนน 2 2 3 7 14 2 3 1 19
27 อนุบาลเนินขาม 2 2 2 6 11 2 3 1 16
28 อนุบาลมโนรมย์ 2 2 2 6 6 5 1 0 12
29 วัดถ้ำเข้ 2 2 1 5 4 4 1 0 9
30 บ้านเขาเกล็ด 2 2 0 4 6 2 1 1 9
31 บ้านกะบกเตี้ย 2 1 1 4 8 2 1 2 11
32 วัดท่ากระแส 2 1 1 4 5 0 0 0 5
33 วัดโรงวัว 2 0 3 5 4 2 3 1 9
34 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 2 0 1 3 8 0 0 0 8
35 วัดมะปราง 2 0 1 3 7 3 0 1 10
36 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 6 2 1 2 9
37 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 2 0 0 2 5 1 0 2 6
38 ชุมชนวัดวังเคียน 2 0 0 2 2 0 2 1 4
39 วัดแหลมหว้า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 วัดอารีทวีวนาราม 1 6 0 7 10 1 0 0 11
41 วรรณรัตน์วิทยา 1 4 3 8 8 6 4 1 18
42 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 2 6 15 2 0 4 17
43 วัฒนาชัยนาท 1 3 1 5 7 0 1 0 8
44 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1 3 0 4 5 4 0 1 9
45 เทศบาลเขาท่าพระ 1 2 3 6 11 3 0 3 14
46 วัดศรีสโมสร 1 2 2 5 9 2 2 2 13
47 อนุบาลสรรพยา 1 2 1 4 7 3 0 0 10
48 วัดท่า 1 2 1 4 6 3 0 1 9
49 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 2 1 4 4 0 0 0 4
50 วัดนางลือ 1 2 0 3 5 2 2 3 9
51 วัดเด่นใหญ่ 1 2 0 3 5 1 1 0 7
52 บ้านชัฏฝาง 1 2 0 3 4 0 1 0 5
53 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 2 4 5 0 0 2 5
54 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1 1 2 4 2 4 2 1 8
55 บ้านหนองแค 1 1 1 3 7 5 2 2 14
56 วัดพรหมวิหาร 1 1 1 3 4 1 1 1 6
57 วัดหนองแขม 1 1 1 3 4 1 1 1 6
58 ชุมชนคลองจันทน์ 1 1 1 3 4 1 1 0 6
59 อนุบาลเกียรติคุณ 1 1 1 3 1 3 1 0 5
60 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 1 1 0 2 7 1 0 2 8
61 วัดยางศรีเจริญ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
62 บ้านทุ่งกระถิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
63 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 1 1 0 2 2 0 1 2 3
64 วัดดอนตะไล้ 1 0 3 4 6 3 2 1 11
65 อนุบาลวัดสิงห์ 1 0 2 3 2 9 1 1 12
66 อักษรประสิทธิ์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
67 อนุบาลเมืองชัยนาท 1 0 1 2 3 0 0 1 3
68 เขื่อนเจ้าพระยา 1 0 0 1 3 3 1 0 7
69 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
70 วัดคลองเกษม 1 0 0 1 1 0 2 1 3
71 วัดจั่นเจริญศรี 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 วัดฝาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 0 3 1 4 7 5 0 0 12
75 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 0 3 1 4 5 4 4 2 13
76 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 0 3 1 4 3 1 2 0 6
77 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 0 2 2 4 8 3 0 3 11
78 มูลนิธิถาวรวิทยา 0 2 2 4 7 3 1 1 11
79 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 2 1 3 8 0 0 0 8
80 วัดกำแพง 0 2 1 3 2 2 1 2 5
81 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 0 2 0 2 5 2 0 0 7
82 วัดคลองบุญ 0 2 0 2 5 1 1 1 7
83 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 0 2 0 2 5 0 2 0 7
84 วัดโคกสุก 0 2 0 2 1 2 1 0 4
85 วัดบ้านหนอง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
86 วัดอรัญญวาสี 0 1 1 2 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองอ้ายสาม 0 1 0 1 7 2 2 1 11
88 วัดดอนตาล 0 1 0 1 6 1 1 1 8
89 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 2 0 1 6
90 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 1 0 0 5
91 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 0 1 0 1 3 4 0 3 7
92 บ้านคลองยาง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
93 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 1 2 0 5
94 วัดธรรมามูล 0 1 0 1 2 1 1 0 4
95 วัดบำเพ็ญบุญ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 วัดท่าแก้ว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
97 วัดหนองพังนาค 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
100 วัฒนะโชติ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
101 วัดกำแพง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
102 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
103 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 วัดโพธิมงคล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 Home school 0 1 0 1 0 1 1 0 2
107 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 3 3 5 2 2 0 9
108 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 0 0 2 2 3 1 0 2 4
109 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 0 0 2 2 2 2 2 0 6
110 วัดคลองงิ้ว 0 0 2 2 2 2 1 2 5
111 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 1 1 5 2 0 2 7
112 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 0 1 1 4 2 3 1 9
113 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 1 1 4 1 1 0 6
114 วัดสระไม้แดง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
115 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
116 วัดโพธาราม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
117 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
118 บ้านน้ำพุ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
119 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 1 1 4
120 วัดหนองตาตน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
121 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
122 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
123 บ้านดอนกะโดน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 บ้านรางจิก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 อนุบาลสุธิชา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 วัดเขาแก้ว 0 0 1 1 0 2 1 0 3
127 วัดหาดอาษา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
128 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
129 บ้านสุขเดือนห้า 0 0 0 0 3 2 0 1 5
130 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 3 1 2 2 6
131 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 0 0 2 4 0 2 6
132 วัดหนองจิก 0 0 0 0 2 2 0 1 4
133 วัดสระดู่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 วัดสนามชัย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
136 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 วัดหัวเด่น 0 0 0 0 2 0 1 1 3
139 สำราญราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
140 วัดพระแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านดอนแตง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
142 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
143 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
144 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านวังเดือนห้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดดอนรังนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดหนองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดวงเดือน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 เทศบาลหัวยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านท่าไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 พระยาตาก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 วัดพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 วัดหอระฆัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 วัดพิกุลงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 อนุบาลหนองมะโมง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 วัดหัวหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 186 148 507 748 262 121 126 1,131