สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 15 14 10 39 42 5 1 3 48
2 วัดศรีวิชัย 11 5 3 19 23 2 2 0 27
3 วัดวังน้ำขาว 8 5 5 18 16 6 1 4 23
4 เทพรัตน์ 8 2 3 13 15 2 0 1 17
5 อนุบาลสรรคบุรี 7 5 8 20 24 8 6 4 38
6 บ้านหนองตะขบ 6 1 3 10 10 3 0 0 13
7 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 5 6 0 11 13 3 0 1 16
8 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 5 3 11 19 14 5 2 5 21
9 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 5 3 2 10 16 3 2 2 21
10 อนุบาลเมืองชัยนาท 5 2 1 8 8 1 0 1 9
11 ชุมชนวัดวังเคียน 5 1 0 6 6 1 2 1 9
12 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 4 3 4 11 14 9 3 3 26
13 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 4 3 4 11 11 2 2 3 15
14 บ้านหมื่นเทพ 4 3 1 8 9 1 0 0 10
15 วัดโพธิ์งาม 4 2 3 9 9 7 2 0 18
16 วัดวังหมัน 4 2 1 7 8 0 0 1 8
17 อนุบาลกิตติกร 4 1 5 10 18 1 2 1 21
18 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 4 0 3 7 14 1 0 0 15
19 เทศบาลบ้านกล้วย 4 0 0 4 4 1 0 0 5
20 บ้านหนองต่อ 3 8 0 11 15 2 0 2 17
21 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 3 6 3 12 13 7 1 1 21
22 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 3 5 3 11 21 7 3 2 31
23 บ้านชัฏฝาง 3 4 1 8 9 0 3 0 12
24 วัดถ้ำเข้ 3 3 1 7 6 5 1 0 12
25 วัดนางลือ 3 2 1 6 9 2 2 3 13
26 บ้านหนองแจง 3 2 0 5 8 2 1 0 11
27 วัดโฆสิตาราม 3 1 0 4 4 1 1 0 6
28 บ้านหนองหวาย 3 0 2 5 5 0 0 0 5
29 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 3 0 1 4 6 0 0 1 6
30 บ้านหนองยาง 2 6 3 11 16 6 1 1 23
31 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 2 6 1 9 17 5 2 5 24
32 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 2 4 4 10 20 3 0 4 23
33 วัดธรรมิกาวาส 2 4 0 6 5 1 1 0 7
34 ชุมชนวัดดักคะนน 2 2 3 7 14 2 3 2 19
35 วัดท่ากระแส 2 2 3 7 6 1 1 0 8
36 อนุบาลเนินขาม 2 2 2 6 11 2 3 1 16
37 อนุบาลมโนรมย์ 2 2 2 6 7 5 1 0 13
38 ชุมชนคลองจันทน์ 2 2 1 5 7 2 1 0 10
39 บ้านเขาเกล็ด 2 2 0 4 6 2 1 1 9
40 วัดเด่นใหญ่ 2 2 0 4 5 1 2 0 8
41 บ้านกะบกเตี้ย 2 1 1 4 8 2 1 2 11
42 วัดโรงวัว 2 0 3 5 4 2 3 1 9
43 วัดมะปราง 2 0 1 3 7 3 0 1 10
44 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 6 2 1 2 9
45 เขื่อนเจ้าพระยา 2 0 1 3 5 3 1 0 9
46 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 2 0 0 2 5 1 0 2 6
47 วัดแหลมหว้า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 วัดอารีทวีวนาราม 1 6 0 7 10 1 0 0 11
49 วรรณรัตน์วิทยา 1 4 3 8 8 6 4 1 18
50 วัฒนาชัยนาท 1 3 1 5 7 0 1 0 8
51 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 1 3 0 4 7 1 0 0 8
52 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 1 3 0 4 5 4 0 1 9
53 เทศบาลเขาท่าพระ 1 2 3 6 11 3 0 3 14
54 วัดศรีสโมสร 1 2 3 6 9 2 3 2 14
55 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 2 2 5 5 2 2 0 9
56 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1 2 2 5 3 6 2 2 11
57 อนุบาลสรรพยา 1 2 1 4 7 4 0 0 11
58 วัดท่า 1 2 1 4 6 3 0 1 9
59 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 2 1 4 4 0 0 0 4
60 วัดหัวเด่น 1 2 0 3 5 0 1 1 6
61 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 2 4 5 0 0 2 5
62 บ้านหนองแค 1 1 1 3 7 5 2 2 14
63 วัดพรหมวิหาร 1 1 1 3 4 1 1 1 6
64 วัดหนองแขม 1 1 1 3 4 1 1 1 6
65 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 1 1 1 3 4 1 1 0 6
66 อนุบาลเกียรติคุณ 1 1 1 3 1 3 1 0 5
67 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 1 1 0 2 7 1 0 2 8
68 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 2 0 1 7
69 วัดยางศรีเจริญ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
70 วัดบำเพ็ญบุญ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
71 บ้านทุ่งกระถิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 วัดกำแพง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
73 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 1 1 0 2 2 0 1 2 3
74 วัดจั่นเจริญศรี 1 1 0 2 2 0 1 1 3
75 วัดดอนตะไล้ 1 0 3 4 6 3 2 1 11
76 วัดหลวงสิริบูรณาราม 1 0 3 4 6 2 2 1 10
77 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 3 4 6 1 0 0 7
78 อนุบาลวัดสิงห์ 1 0 2 3 2 9 1 1 12
79 บ้านน้ำพุ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
80 วัดสระไม้แดง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
81 อักษรประสิทธิ์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
82 วัดเขาแก้ว 1 0 1 2 2 2 1 0 5
83 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 1 2 2 1 0 1 3
84 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
85 วัดฝาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
86 วัดคลองเกษม 1 0 0 1 1 0 3 1 4
87 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
88 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 0 3 1 4 5 4 4 2 13
90 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 0 3 1 4 3 1 2 0 6
91 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 0 2 2 4 8 3 0 3 11
92 มูลนิธิถาวรวิทยา 0 2 2 4 7 4 1 1 12
93 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 2 1 3 9 2 0 0 11
94 วัดกำแพง 0 2 1 3 2 2 1 2 5
95 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 0 2 0 2 5 2 0 0 7
96 วัดคลองบุญ 0 2 0 2 5 1 1 1 7
97 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 0 2 0 2 5 0 2 0 7
98 วัดโคกสุก 0 2 0 2 1 2 1 0 4
99 วัดบ้านหนอง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
100 วัฒนะโชติ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
101 วัดอรัญญวาสี 0 1 1 2 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองอ้ายสาม 0 1 0 1 7 2 2 1 11
103 วัดดอนตาล 0 1 0 1 6 1 1 1 8
104 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 0 1 0 1 3 4 0 3 7
105 บ้านคลองยาง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
106 วัดสระดู่ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
107 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 1 2 0 5
108 วัดธรรมามูล 0 1 0 1 2 1 1 0 4
109 วัดท่าแก้ว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
110 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
111 วัดหนองพังนาค 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
113 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 1 0 1 1 1 2 0 4
114 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
115 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 วัดเนินถ่าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 วัดโพธิมงคล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 Home school 0 1 0 1 0 1 1 0 2
120 วัดคลองงิ้ว 0 0 2 2 3 2 1 2 6
121 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 0 0 2 2 3 1 0 2 4
122 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 0 1 1 5 2 0 2 7
123 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 0 1 1 4 2 3 1 9
124 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 1 1 4 1 1 0 6
125 วัดพระแก้ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 วัดโพธาราม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
128 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 1 1 4
129 วัดหนองตาตน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
130 บ้านดอนกะโดน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
131 บ้านรางจิก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 อนุบาลสุธิชา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 วัดหาดอาษา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
134 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
135 วัดหนองจิก 0 0 0 0 4 3 1 1 8
136 บ้านสุขเดือนห้า 0 0 0 0 3 3 0 1 6
137 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 3 1 2 2 6
138 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 0 0 2 4 0 2 6
139 วัดสนามชัย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
141 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 สำราญราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
144 บ้านดอนแตง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
145 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
146 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
147 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 บ้านวังเดือนห้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดดอนรังนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 วัดสวนอัมพวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 วัดหนองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดวงเดือน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 เทศบาลหัวยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านท่าไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 พระยาตาก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านทุ่งกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 วัดพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 วัดหอระฆัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดพิกุลงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 วัดหัวหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 219 173 611 863 293 135 134 1,291