สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 42 5 1 3 48
2 อนุบาลสรรคบุรี 24 8 6 4 38
3 วัดศรีวิชัย 23 2 2 0 27
4 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 21 7 3 2 31
5 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 20 3 0 4 23
6 อนุบาลกิตติกร 18 1 2 1 21
7 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 17 5 2 5 24
8 วัดวังน้ำขาว 16 6 1 4 23
9 บ้านหนองยาง 16 6 1 1 23
10 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 16 3 2 2 21
11 บ้านหนองต่อ 15 2 0 2 17
12 เทพรัตน์ 15 2 0 1 17
13 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 14 9 3 3 26
14 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 14 5 2 5 21
15 ชุมชนวัดดักคะนน 14 2 3 2 19
16 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 14 1 0 0 15
17 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 13 7 1 1 21
18 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 13 3 0 1 16
19 เทศบาลเขาท่าพระ 11 3 0 3 14
20 อนุบาลเนินขาม 11 2 3 1 16
21 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 11 2 2 3 15
22 บ้านหนองตะขบ 10 3 0 0 13
23 วัดอารีทวีวนาราม 10 1 0 0 11
24 วัดโพธิ์งาม 9 7 2 0 18
25 วัดศรีสโมสร 9 2 3 2 14
26 วัดนางลือ 9 2 2 3 13
27 บ้านทุ่งโพธิ์ 9 2 0 0 11
28 บ้านหมื่นเทพ 9 1 0 0 10
29 บ้านชัฏฝาง 9 0 3 0 12
30 วรรณรัตน์วิทยา 8 6 4 1 18
31 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 8 3 0 3 11
32 บ้านกะบกเตี้ย 8 2 1 2 11
33 บ้านหนองแจง 8 2 1 0 11
34 อนุบาลเมืองชัยนาท 8 1 0 1 9
35 วัดวังหมัน 8 0 0 1 8
36 บ้านหนองแค 7 5 2 2 14
37 อนุบาลมโนรมย์ 7 5 1 0 13
38 มูลนิธิถาวรวิทยา 7 4 1 1 12
39 อนุบาลสรรพยา 7 4 0 0 11
40 วัดมะปราง 7 3 0 1 10
41 บ้านหนองอ้ายสาม 7 2 2 1 11
42 ชุมชนคลองจันทน์ 7 2 1 0 10
43 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 7 1 0 2 8
44 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 7 1 0 0 8
45 วัฒนาชัยนาท 7 0 1 0 8
46 วัดถ้ำเข้ 6 5 1 0 12
47 วัดดอนตะไล้ 6 3 2 1 11
48 วัดท่า 6 3 0 1 9
49 วัดหลวงสิริบูรณาราม 6 2 2 1 10
50 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 6 2 1 2 9
51 บ้านเขาเกล็ด 6 2 1 1 9
52 ชุมชนวัดวังเคียน 6 1 2 1 9
53 วัดดอนตาล 6 1 1 1 8
54 วัดท่ากระแส 6 1 1 0 8
55 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 6 1 0 0 7
56 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 6 0 0 1 6
57 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 5 4 4 2 13
58 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 4 0 1 9
59 เขื่อนเจ้าพระยา 5 3 1 0 9
60 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 5 2 2 0 9
61 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 2 0 2 7
62 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 5 2 0 1 7
63 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 5 2 0 0 7
64 วัดเด่นใหญ่ 5 1 2 0 8
65 วัดคลองบุญ 5 1 1 1 7
66 วัดธรรมิกาวาส 5 1 1 0 7
67 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 5 1 0 2 6
68 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 5 0 2 0 7
69 วัดหัวเด่น 5 0 1 1 6
70 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 0 0 2 5
71 บ้านหนองหวาย 5 0 0 0 5
72 วัดหนองจิก 4 3 1 1 8
73 วัดโรงวัว 4 2 3 1 9
74 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 4 2 3 1 9
75 วัดยางศรีเจริญ 4 2 0 1 6
76 วัดบำเพ็ญบุญ 4 2 0 0 6
77 บ้านน้ำพุ 4 2 0 0 6
78 วัดพรหมวิหาร 4 1 1 1 6
79 วัดหนองแขม 4 1 1 1 6
80 วัดโฆสิตาราม 4 1 1 0 6
81 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 4 1 1 0 6
82 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 4 1 1 0 6
83 เทศบาลบ้านกล้วย 4 1 0 0 5
84 วัดสระไม้แดง 4 0 1 0 5
85 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
86 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 3 6 2 2 11
87 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 3 4 0 3 7
88 บ้านสุขเดือนห้า 3 3 0 1 6
89 วัดคลองงิ้ว 3 2 1 2 6
90 บ้านหัวถนน 3 1 2 2 6
91 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 1 2 0 6
92 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 3 1 0 2 4
93 อักษรประสิทธิ์ 3 1 0 0 4
94 บ้านคลองยาง 3 0 0 1 3
95 บ้านทุ่งกระถิน 3 0 0 0 3
96 วัดบ้านหนอง 3 0 0 0 3
97 วัดพระแก้ว 3 0 0 0 3
98 วัดโพธาราม 3 0 0 0 3
99 อนุบาลวัดสิงห์ 2 9 1 1 12
100 ชุมชนวัดมาติการาม 2 4 0 2 6
101 วัดกำแพง 2 2 1 2 5
102 วัดเขาแก้ว 2 2 1 0 5
103 วัดสระดู่ 2 2 1 0 5
104 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 2 2 1 0 5
105 วัฒนะโชติ 2 2 0 0 4
106 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 2 1 2 0 5
107 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 1 1 4
108 วัดธรรมามูล 2 1 1 0 4
109 วัดหนองตาตน 2 1 1 0 4
110 วัดสนามชัย 2 1 1 0 4
111 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 2 1 1 0 4
112 วัดกำแพง 2 1 0 1 3
113 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 0 1 3
114 วัดอรัญญวาสี 2 1 0 0 3
115 ลัดดาประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
116 วัดดอนตูมกมลาวาส 2 1 0 0 3
117 วัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 0 1 2 3
118 วัดจั่นเจริญศรี 2 0 1 1 3
119 วัดท่าแก้ว 2 0 1 0 3
120 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 2 0 1 0 3
121 สำราญราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 2
122 วัดแหลมหว้า 2 0 0 0 2
123 วัดหนองพังนาค 2 0 0 0 2
124 อนุบาลเกียรติคุณ 1 3 1 0 5
125 บ้านดอนแตง 1 3 1 0 5
126 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 1 3 0 1 4
127 วัดบ้านใหม่ 1 3 0 1 4
128 วัดโคกสุก 1 2 1 0 4
129 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 2 0 0 3
130 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 1 2 0 4
131 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 1 0 1 2
132 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 1 0 1 2
133 วัดฝาง 1 1 0 0 2
134 บ้านดอนกะโดน 1 1 0 0 2
135 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
136 วัดคลองเกษม 1 0 3 1 4
137 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 1 0 2
138 บ้านดอนใหญ่ 1 0 0 1 1
139 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
140 วัดคลองธรรม 1 0 0 0 1
141 วัดเนินถ่าน 1 0 0 0 1
142 วัดโพธิมงคล 1 0 0 0 1
143 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
144 บ้านรางจิก 1 0 0 0 1
145 อนุบาลสุธิชา 1 0 0 0 1
146 บ้านวังเดือนห้า 1 0 0 0 1
147 วัดดอนรังนก 1 0 0 0 1
148 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
149 วัดสวนอัมพวัน 1 0 0 0 1
150 วัดหนองน้อย 1 0 0 0 1
151 วัดวงเดือน 0 2 0 0 2
152 Home school 0 1 1 0 2
153 เทศบาลหัวยาง 0 1 1 0 2
154 บ้านท่าไม้ 0 1 0 1 1
155 พระยาตาก 0 1 0 1 1
156 วัดหาดอาษา 0 1 0 0 1
157 วัดโพธิ์ทอง 0 1 0 0 1
158 บ้านทุ่งกว้าง 0 1 0 0 1
159 วัดพร้าว 0 1 0 0 1
160 วัดหอระฆัง 0 1 0 0 1
161 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 1 0 0 1
162 วัดพิกุลงาม 0 0 1 0 1
163 บ้านเขาแหลม 0 0 1 0 1
164 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 0 1
165 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 1 0 1
166 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 1 0 1
167 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 0 2 0
168 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 2 0
169 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0 1 0
170 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 0 0 0 0 0
171 วัดหัวหว้า 0 0 0 0 0
172 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0
รวม 863 293 135 134 1,291