หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร1 ห้อง 2/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 3 ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม หลังอาคาร 2 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม หลังอาคาร 2 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะขาม อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]