หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องโสต 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องโสต 8 ต.ค. 2557 10.00 น.เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องโสต 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 513 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 514 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 515 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง e-classroom 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง e-classroom 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ERIC 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ ERIC 8 ต.ค. 2557 10.00 น.เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 512 8 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 11.00 น.เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง สังคม 7 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]