หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 511 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 512 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 512 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 512 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 513 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 513 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ วิทยาศาสตร์ ห้อง 221 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ วิทยาศาสตร์ ห้อง 222 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ วิทยาศาสตร์ ห้อง 223 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ แคแสด ห้อง 514 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องไร้พรมแดน 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ อาคารสำนักงาน ห้อง ห้องไร้พรมแดน 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]