หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง Tell Me More 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง Tell Me More 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง Tell Me More 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ ห้อง ม.4/1 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ ห้อง ม.4/2 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ ห้อง ม.2/1 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ ห้อง ม.2/4 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงาน ห้อง ศูนย์ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ ห้อง ม.2/2 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ นุตพงษ์ ห้อง ม.2/3 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ ห้องประชุมชั้นล่าง ห้อง ประชุมศูนย์ ERIC 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ สำนักงานชั้นบน ห้อง Tell Me More 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ วิทยาศาสตร์ ห้อง 225 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนมะขามสรระเสริญ วิทยาศาสตร์ ห้อง 226 7 ต.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]