หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทับช้าง 72 42 60% 16 22.86% 7 10% 5 7.14% 70
2 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 64 38 63.33% 8 13.33% 8 13.33% 6 10% 60
3 โรงเรียนวัดคลองพลู 35 22 62.86% 6 17.14% 4 11.43% 3 8.57% 35
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 45 21 52.5% 5 12.5% 7 17.5% 7 17.5% 40
5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 41 20 51.28% 15 38.46% 1 2.56% 3 7.69% 39
6 โรงเรียนศรีหฤทัย 27 19 70.37% 4 14.81% 4 14.81% 0 0% 27
7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 38 18 50% 10 27.78% 2 5.56% 6 16.67% 36
8 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 35 18 52.94% 8 23.53% 4 11.76% 4 11.76% 34
9 โรงเรียนวัดทับไทร 35 18 52.94% 7 20.59% 6 17.65% 3 8.82% 34
10 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 43 16 39.02% 10 24.39% 7 17.07% 8 19.51% 41
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 32 16 50% 7 21.88% 6 18.75% 3 9.38% 32
12 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 19 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนบ้านประตง 32 15 48.39% 3 9.68% 10 32.26% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 24 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 22 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนวัดสำโรง 23 13 59.09% 2 9.09% 5 22.73% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 27 10 37.04% 10 37.04% 3 11.11% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านมะขาม 27 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 17 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
21 โรงเรียนบ้านซับตารี 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 22 9 52.94% 1 5.88% 4 23.53% 3 17.65% 17
23 โรงเรียนพลิ้ว 23 8 38.1% 8 38.1% 2 9.52% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 19 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนวัดพังงอน 21 8 42.11% 5 26.32% 2 10.53% 4 21.05% 19
26 โรงเรียนวัดพลวง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนบ้านตาเรือง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 17 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนวัดโป่ง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 20 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนวัดตกพรม 16 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนมิตรภาพ 20 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 13 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
36 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
37 โรงเรียนบ้านดงจิก 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
38 โรงเรียนวัดอิมั้ง 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านชากไทย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านบ่อ 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านแหลม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
44 โรงเรียนบ้านเขาทอง 21 4 20% 7 35% 7 35% 2 10% 20
45 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 12 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
46 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านเขาหอม 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
48 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนวัดบางกะไชย 15 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
50 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 16 3 18.75% 4 25% 8 50% 1 6.25% 16
51 โรงเรียนวัดขนุน 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนปะตงวิทยา 11 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
55 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนบ้านไทรงาม 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดผักกาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านโชคดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
69 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
71 โรงเรียนวัดปากน้ำ 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
72 โรงเรียนบ้านคลองคต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 7 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนหนองมะค่า 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านอีมุย 12 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 12
77 โรงเรียนบ้านแปลง 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
80 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
81 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดมะทาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนโฆวินทะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดเกาะจิก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 8 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนวัดกะทิง 8 0 0% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดซึ้งบน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านวังตัก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดท่าเขา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนวัดบางชัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]