หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 133 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 4 7 7
2 134 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 8 10 8
3 014 โรงเรียนบ้านคลองคต 2 3 3
4 120 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 1 1
5 131 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 9 19 11
6 017 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 1 1
7 132 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 5 16 9
8 018 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 17 35 28
9 020 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 64 141 108
10 021 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 1 1
11 022 โรงเรียนบ้านชากไทย 8 21 13
12 023 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 3 6 5
13 025 โรงเรียนบ้านซับตารี 18 40 28
14 026 โรงเรียนบ้านดงจิก 11 24 11
15 027 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 22 30 29
16 028 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 35 73 54
17 029 โรงเรียนบ้านตาเรือง 8 34 15
18 031 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 7 9 7
19 032 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 4 7 6
20 030 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 38 76 55
21 033 โรงเรียนบ้านทับช้าง 72 139 106
22 258033 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1 1 1
23 034 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 15 49 26
24 035 โรงเรียนบ้านทัพนคร 0 0 0
25 037 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 4 6 4
26 038 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 2 4 3
27 039 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 0 0 0
28 036 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 0 0 0
29 041 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 3 5 4
30 042 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 4 8 7
31 046 โรงเรียนบ้านบ่อ 9 15 14
32 045 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 4 7 4
33 047 โรงเรียนบ้านประตง 32 76 42
34 048 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 41 68 56
35 049 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 7 18 9
36 055 โรงเรียนบ้านมะขาม 27 44 38
37 056 โรงเรียนบ้านวังตัก 2 3 2
38 057 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 5 18 11
39 058 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 12 19 17
40 059 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0
41 060 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 16 6
42 061 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 1 1 1
43 062 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 43 96 66
44 063 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 2 4 2
45 067 โรงเรียนบ้านอีมุย 12 22 13
46 009 โรงเรียนบ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 9 15 14
47 011 โรงเรียนบ้านเขาทอง 21 43 32
48 012 โรงเรียนบ้านเขาหอม 7 15 13
49 010 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 7 15 7
50 043 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 9 33 16
51 044 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 27 48 28
52 050 โรงเรียนบ้านแปลง 7 14 11
53 064 โรงเรียนบ้านแหลม 6 20 11
54 065 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ 1 2 2
55 024 โรงเรียนบ้านโชคดี 3 5 5
56 052 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 45 109 72
57 051 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 5 10 8
58 054 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 2 1
59 066 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 9 6
60 040 โรงเรียนบ้านไทรงาม 6 21 9
61 053 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 17 8
62 069 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 7 16 12
63 070 โรงเรียนพลิ้ว 23 43 29
64 071 โรงเรียนมิตรภาพ 20 11 41 17
65 073 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 19 30 27
66 074 โรงเรียนวัดกะทิง 8 12 8
67 077 โรงเรียนวัดขนุน 12 20 16
68 079 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 19 35 28
69 080 โรงเรียนวัดคลองพลู 35 81 39
70 258080 โรงเรียนวัดคลองพลู 1 2 1
71 081 โรงเรียนวัดซึ้งบน 3 4 3
72 082 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 0 0 0
73 083 โรงเรียนวัดตกพรม 16 55 18
74 085 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 3 5 4
75 086 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 6 3
76 084 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 5 12 9
77 087 โรงเรียนวัดทับไทร 35 56 46
78 258087 โรงเรียนวัดทับไทร 2 3 2
79 090 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 9 15 9
80 091 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 16 26 25
81 089 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 20 75 19
82 088 โรงเรียนวัดท่าเขา 1 0 0
83 092 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 15 35 24
84 093 โรงเรียนวัดน้ำรัก 0 0 0
85 094 โรงเรียนวัดบางกะไชย 15 25 15
86 095 โรงเรียนวัดบางชัน 1 3 2
87 096 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 17 50 19
88 097 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 9 33 13
89 098 โรงเรียนวัดปากน้ำ 6 6 6
90 100 โรงเรียนวัดผักกาด 4 14 8
91 101 โรงเรียนวัดพลวง 13 21 18
92 102 โรงเรียนวัดพังงอน 21 42 35
93 103 โรงเรียนวัดมะทาย 2 2 2
94 104 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 12 41 22
95 105 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 24 43 34
96 106 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 5 7 7
97 107 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 8 20 13
98 109 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 2 5 4
99 110 โรงเรียนวัดสำโรง 23 43 30
100 258110 โรงเรียนวัดสำโรง 2 4 4
101 111 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 13 20 13
102 112 โรงเรียนวัดอิมั้ง 11 18 12
103 075 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 1 29 4
104 076 โรงเรียนวัดเกาะจิก 2 2 2
105 078 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 1 1 1
106 108 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 9 14 12
107 099 โรงเรียนวัดโป่ง 12 23 12
108 115 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 10 19 14
109 116 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 11 27 17
110 117 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 5 9 9
111 118 โรงเรียนหนองมะค่า 4 7 4
112 001 โรงเรียนโฆวินทะ 2 4 3
113 128 โรงเรียนปะตงวิทยา 11 35 21
114 113 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 3 12 5
115 127 โรงเรียนศรีหฤทัย 27 45 33
116 126 โรงเรียนอำนวยศึกษา 1 10 3
117 004 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 3 4 4
118 125 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 0 0 0
119 006 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 32 70 41
120 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 22 40 32
121 130 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี 5 21 7
122 123 โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ 0 0 0
123 121 โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง 0 0 0
124 124 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1 1 1
รวม 1344 2893 1896
4789

ติดต่อผู้ดูแลระบบดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 081-9106922 praphasin@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]