สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 37 13 7 4 57
2 บ้านจันทเขลม 31 5 6 6 42
3 บ้านโป่งน้ำร้อน 21 5 7 7 33
4 บ้านปั้นหม้อ 19 14 1 3 34
5 ศรีหฤทัย 19 4 4 0 27
6 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 16 7 6 3 29
7 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 16 6 4 3 26
8 วัดคลองพลู 16 6 4 3 26
9 บ้านทรัพย์เจริญ 15 9 2 6 26
10 วัดทับไทร 15 7 5 3 27
11 บ้านประตง 14 3 9 3 26
12 วัดวังจะอ้าย 13 3 3 3 19
13 เทศบาลเมืองขลุง 2 13 3 3 2 19
14 วัดสำโรง 12 2 4 2 18
15 บ้านหนองสลุด 11 10 7 7 28
16 บ้านทับสงฆ์ 10 3 1 1 14
17 บ้านตรอกนองฯ 9 1 4 3 14
18 บ้านมะขาม 8 6 3 4 17
19 พลิ้ว 8 6 2 3 16
20 บ้านซับตารี 8 4 4 1 16
21 วัดพลวง 8 3 1 1 12
22 วัดคลองตะเคียน 8 2 0 1 10
23 บ้านตาเรือง 8 0 0 0 8
24 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 6 3 2 16
25 วัดบางสระเก้า 7 5 2 3 14
26 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 7 2 1 1 10
27 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 7 2 0 3 9
28 วัดท่าหัวแหวน 6 4 4 1 14
29 วัดตกพรม 6 4 2 2 12
30 วัดพังงอน 6 3 2 3 11
31 มิตรภาพ 20 6 3 1 1 10
32 วัดหนองชิ่ม 6 2 1 4 9
33 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 6 2 0 2 8
34 บ้านชากไทย 6 1 0 1 7
35 บ้านบ่อ 6 0 1 2 7
36 บ้านเนินมะหาด 5 6 2 3 13
37 วัดน้ำขุ่น 5 4 1 2 10
38 วัดอิมั้ง 5 1 2 1 8
39 บ้านดงจิก 5 1 2 0 8
40 วัดบ้านอ่าง 5 0 2 2 7
41 บ้านเขาทอง 4 6 7 2 17
42 วัดมาบไผ่ฯ 4 4 3 0 11
43 วัดเวฬุวัน 4 3 2 0 9
44 บ้านเขาหอม 4 0 0 3 4
45 บ้านแหลม 4 0 0 0 4
46 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 0 0 0 4
47 วัดบางกะไชย 3 5 2 5 10
48 บ้านสวนส้ม 3 5 0 1 8
49 วัดขนุน 3 4 4 1 11
50 บ้านเนินดินแดง 3 3 2 1 8
51 วัดทุ่งกบิล 3 3 1 2 7
52 ปะตงวิทยา 3 2 3 2 8
53 วัดวันยาวล่าง 3 2 2 1 7
54 บ้านโป่งเจริญชัย 3 2 0 0 5
55 บ้านทรัพย์ประเมิน 3 1 1 2 5
56 บ้านไทรงาม 3 1 0 1 4
57 ราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี 3 1 0 0 4
58 วัดผักกาด 3 1 0 0 4
59 ปากน้ำแหลมสิงห์ 3 0 3 1 6
60 บ้านหนองบอน 3 0 3 0 6
61 บ้านโชคดี 3 0 0 0 3
62 วัดทุ่งเพล 2 4 8 1 14
63 บ้านคลองน้ำเป็น 2 4 1 2 7
64 วัดโป่ง 2 3 1 0 6
65 บ้านใหม่ 2 2 0 0 4
66 เตรียมศึกษาสอยดาว 2 1 0 0 3
67 วัดปากน้ำ 2 0 1 3 3
68 บ้านป่าวิไลฯ 2 0 1 2 3
69 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
70 วัดตะปอนใหญ่ 2 0 0 0 2
71 บ้านเขาแก้ว 1 3 0 0 4
72 บ้านอีมุย 1 2 4 5 7
73 บ้านแปลง 1 1 3 0 5
74 บ้านทรัพย์สินพูน 1 1 2 0 4
75 วัดวังสรรพรส 1 1 1 2 3
76 บ้านนาสนาดก์ 1 1 1 0 3
77 วัดตะปอนน้อย 1 1 0 0 2
78 วัดมะทาย 1 1 0 0 2
79 บ้านทุ่งกร่าง 1 0 3 0 4
80 วัดตะเคียนทอง 1 0 2 0 3
81 วัดสะตอน้อย 1 0 1 0 2
82 โฆวินทะ 1 0 1 0 2
83 บ้านคลองคต 1 0 0 0 1
84 บ้านคลองบอน 1 0 0 0 1
85 วัดเกวียนหัก 1 0 0 0 1
86 บ้านจางวาง 1 0 0 0 1
87 อำนวยศึกษา 1 0 0 0 1
88 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1 0 0 0 1
89 บ้านคลองกลอย 0 5 3 0 8
90 วัดกะทิง 0 5 2 1 7
91 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 3 2 1 5
92 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 3 1 1 4
93 บ้านบ่อเวฬุ 0 3 0 0 3
94 บ้านช้างข้าม 0 2 1 0 3
95 บ้านหนองเสม็ด 0 2 0 0 2
96 วัดซึ้งบน 0 2 0 0 2
97 หนองมะค่า 0 2 0 0 2
98 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 1 1 2 2
99 สังวาลย์วิทย์ 6 0 1 1 2 2
100 บ้านวังตัก 0 1 0 0 1
101 วัดเขาตาหน่วย 0 1 0 0 1
102 บ้านกระทิงทอง 0 0 1 1 1
103 บ้านทุ่งบอน 0 0 1 1 1
104 บ้านแหลมสิงห์ 0 0 1 0 1
105 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 0 1 0
106 บ้านคลองตาคง 0 0 0 1 0
107 บ้านหนองระหาน 0 0 0 1 0
108 วัดเกาะจิก 0 0 0 1 0
109 วัดบางชัน 0 0 0 0 0
รวม 541 267 190 152 1,150