สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=7 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านทับช้าง 21 10 13 44 42 16 7 5 65
2 บ้านจันทเขลม 21 9 6 36 38 8 8 6 54
3 วัดคลองพลู 12 4 5 21 22 6 4 3 32
4 วัดทับไทร 10 5 1 16 18 7 6 3 31
5 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 10 3 5 18 18 8 4 4 30
6 บ้านทรัพย์เจริญ 10 3 2 15 18 10 2 6 30
7 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 8 7 23 21 5 7 7 33
8 วัดคลองตะเคียน 8 3 1 12 16 2 0 1 18
9 บ้านตาเรือง 8 0 0 8 8 0 0 0 8
10 บ้านปั้นหม้อ 7 8 7 22 20 15 1 3 36
11 ศรีหฤทัย 6 4 3 13 19 4 4 0 27
12 วัดสำโรง 5 6 2 13 13 2 5 2 20
13 เทศบาลเมืองขลุง 2 5 3 4 12 13 3 3 2 19
14 บ้านทับสงฆ์ 5 2 5 12 10 3 1 1 14
15 บ้านหนองสลุด 4 8 7 19 16 10 7 8 33
16 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 4 8 1 13 16 7 6 3 29
17 บ้านเนินมะหาด 4 6 4 14 10 10 3 4 23
18 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 4 4 1 9 9 5 0 3 14
19 วัดท่าหัวแหวน 4 2 1 7 6 5 4 1 15
20 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 4 1 2 7 7 2 1 1 10
21 บ้านแหลม 4 1 0 5 6 0 0 0 6
22 วัดเวฬุวัน 3 1 1 5 4 3 2 0 9
23 บ้านตรอกนองฯ 3 0 2 5 9 1 4 3 14
24 วัดบ้านอ่าง 3 0 2 5 5 0 2 2 7
25 วัดน้ำขุ่น 2 6 1 9 6 6 1 2 13
26 วัดวังจะอ้าย 2 4 2 8 15 3 3 3 21
27 บ้านมะขาม 2 3 1 6 9 8 5 4 22
28 บ้านสวนส้ม 2 3 1 6 5 6 0 1 11
29 วัดอิมั้ง 2 1 1 4 6 1 2 1 9
30 บ้านหนองบอน 2 1 0 3 3 0 3 0 6
31 บ้านซับตารี 2 0 2 4 9 4 4 1 17
32 บ้านคลองน้ำเป็น 2 0 0 2 2 4 1 2 7
33 บ้านคลองคต 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 วัดพังงอน 1 4 0 5 8 5 2 4 15
35 บ้านประตง 1 3 2 6 15 3 10 3 28
36 มิตรภาพ 20 1 2 3 6 6 3 1 1 10
37 วัดหนองชิ่ม 1 2 2 5 6 2 1 4 9
38 วัดตกพรม 1 2 1 4 6 4 2 2 12
39 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
40 พลิ้ว 1 1 2 4 8 8 2 3 18
41 วัดบางสระเก้า 1 1 2 4 7 5 2 3 14
42 วัดพลวง 1 1 1 3 8 3 1 1 12
43 วัดทุ่งเพล 1 1 1 3 3 4 8 1 15
44 บ้านดงจิก 1 1 0 2 6 1 3 0 10
45 บ้านบ่อ 1 1 0 2 6 0 1 2 7
46 ปะตงวิทยา 1 1 0 2 3 2 3 2 8
47 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 1 0 2 3 1 1 2 5
48 บ้านไทรงาม 1 1 0 2 3 1 0 1 4
49 บ้านนาสนาดก์ 1 1 0 2 1 1 1 0 3
50 วัดมาบไผ่ฯ 1 0 2 3 4 4 3 0 11
51 วัดบางกะไชย 1 0 2 3 3 5 2 5 10
52 บ้านเขาหอม 1 0 1 2 4 0 0 3 4
53 บ้านเนินดินแดง 1 0 1 2 3 3 2 1 8
54 วัดวันยาวล่าง 1 0 1 2 3 2 2 1 7
55 วัดปากน้ำ 1 0 1 2 2 0 1 3 3
56 วัดตะปอนน้อย 1 0 1 2 1 1 0 0 2
57 บ้านโป่งเจริญชัย 1 0 0 1 3 2 0 0 5
58 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 1 0 0 1 2 4 2 1 8
59 บ้านใหม่ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
60 เตรียมศึกษาสอยดาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
61 วัดเกาะจิก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านคลองบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดเกวียนหัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 3 1 4 4 0 0 0 4
66 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 0 3 0 3 8 6 3 2 17
67 วัดโป่ง 0 2 2 4 7 4 1 0 12
68 บ้านเขาทอง 0 2 1 3 4 7 7 2 18
69 บ้านป่าวิไลฯ 0 2 0 2 2 1 1 2 4
70 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 0 1 3 4 6 2 0 2 8
71 บ้านชากไทย 0 1 3 4 6 1 0 1 7
72 ราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี 0 1 2 3 3 1 0 0 4
73 บ้านโชคดี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
74 วัดทุ่งกบิล 0 1 0 1 3 3 1 2 7
75 บ้านเขาแก้ว 0 1 0 1 1 3 0 0 4
76 บ้านอีมุย 0 1 0 1 1 2 4 5 7
77 บ้านแปลง 0 1 0 1 1 2 4 0 7
78 บ้านทรัพย์สินพูน 0 1 0 1 1 1 2 0 4
79 วัดมะทาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านทุ่งกร่าง 0 1 0 1 1 0 3 0 4
81 วัดขนุน 0 0 2 2 3 4 4 1 11
82 วัดผักกาด 0 0 1 1 3 1 0 0 4
83 วัดตะเคียนทอง 0 0 1 1 2 0 2 1 4
84 บ้านจางวาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 อำนวยศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 0 0 3 0 3 1 6
87 วัดตะปอนใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 หนองมะค่า 0 0 0 0 1 3 0 0 4
89 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 1 1 1 2 3
90 สังวาลย์วิทย์ 6 0 0 0 0 1 1 1 2 3
91 วัดสะตอน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
92 โฆวินทะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
93 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านคลองกลอย 0 0 0 0 0 5 3 0 8
95 วัดกะทิง 0 0 0 0 0 5 2 1 7
96 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 0 3 1 1 4
97 บ้านบ่อเวฬุ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
98 บ้านช้างข้าม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
99 วัดซึ้งบน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
100 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
102 บ้านวังตัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดท่าเขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดเขาตาหน่วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านกระทิงทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
107 บ้านแหลมสิงห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 บ้านคลองตาคง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านหนองระหาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 วัดบางชัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 222 165 132 519 619 301 200 159 1,120