สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 42 16 7 5 65
2 บ้านจันทเขลม 38 8 8 6 54
3 วัดคลองพลู 22 6 4 3 32
4 บ้านโป่งน้ำร้อน 21 5 7 7 33
5 บ้านปั้นหม้อ 20 15 1 3 36
6 ศรีหฤทัย 19 4 4 0 27
7 บ้านทรัพย์เจริญ 18 10 2 6 30
8 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 18 8 4 4 30
9 วัดทับไทร 18 7 6 3 31
10 บ้านหนองสลุด 16 10 7 8 33
11 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 16 7 6 3 29
12 วัดคลองตะเคียน 16 2 0 1 18
13 บ้านประตง 15 3 10 3 28
14 วัดวังจะอ้าย 15 3 3 3 21
15 เทศบาลเมืองขลุง 2 13 3 3 2 19
16 วัดสำโรง 13 2 5 2 20
17 บ้านเนินมะหาด 10 10 3 4 23
18 บ้านทับสงฆ์ 10 3 1 1 14
19 บ้านมะขาม 9 8 5 4 22
20 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 9 5 0 3 14
21 บ้านซับตารี 9 4 4 1 17
22 บ้านตรอกนองฯ 9 1 4 3 14
23 พลิ้ว 8 8 2 3 18
24 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 8 6 3 2 17
25 วัดพังงอน 8 5 2 4 15
26 วัดพลวง 8 3 1 1 12
27 บ้านตาเรือง 8 0 0 0 8
28 วัดบางสระเก้า 7 5 2 3 14
29 วัดโป่ง 7 4 1 0 12
30 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 7 2 1 1 10
31 วัดน้ำขุ่น 6 6 1 2 13
32 วัดท่าหัวแหวน 6 5 4 1 15
33 วัดตกพรม 6 4 2 2 12
34 มิตรภาพ 20 6 3 1 1 10
35 วัดหนองชิ่ม 6 2 1 4 9
36 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 6 2 0 2 8
37 บ้านดงจิก 6 1 3 0 10
38 วัดอิมั้ง 6 1 2 1 9
39 บ้านชากไทย 6 1 0 1 7
40 บ้านบ่อ 6 0 1 2 7
41 บ้านแหลม 6 0 0 0 6
42 บ้านสวนส้ม 5 6 0 1 11
43 วัดบ้านอ่าง 5 0 2 2 7
44 บ้านเขาทอง 4 7 7 2 18
45 วัดมาบไผ่ฯ 4 4 3 0 11
46 วัดเวฬุวัน 4 3 2 0 9
47 บ้านเขาหอม 4 0 0 3 4
48 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 0 0 0 4
49 วัดบางกะไชย 3 5 2 5 10
50 วัดทุ่งเพล 3 4 8 1 15
51 วัดขนุน 3 4 4 1 11
52 บ้านเนินดินแดง 3 3 2 1 8
53 วัดทุ่งกบิล 3 3 1 2 7
54 ปะตงวิทยา 3 2 3 2 8
55 วัดวันยาวล่าง 3 2 2 1 7
56 บ้านโป่งเจริญชัย 3 2 0 0 5
57 บ้านทรัพย์ประเมิน 3 1 1 2 5
58 บ้านไทรงาม 3 1 0 1 4
59 ราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี 3 1 0 0 4
60 วัดผักกาด 3 1 0 0 4
61 ปากน้ำแหลมสิงห์ 3 0 3 1 6
62 บ้านหนองบอน 3 0 3 0 6
63 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
64 บ้านโชคดี 3 0 0 0 3
65 บ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 2 4 2 1 8
66 บ้านคลองน้ำเป็น 2 4 1 2 7
67 บ้านใหม่ 2 2 0 0 4
68 บ้านป่าวิไลฯ 2 1 1 2 4
69 เตรียมศึกษาสอยดาว 2 1 0 0 3
70 วัดตะเคียนทอง 2 0 2 1 4
71 วัดปากน้ำ 2 0 1 3 3
72 บ้านคลองคต 2 0 0 0 2
73 วัดตะปอนใหญ่ 2 0 0 0 2
74 บ้านเขาแก้ว 1 3 0 0 4
75 หนองมะค่า 1 3 0 0 4
76 บ้านอีมุย 1 2 4 5 7
77 บ้านแปลง 1 2 4 0 7
78 บ้านทรัพย์สินพูน 1 1 2 0 4
79 วัดวังสรรพรส 1 1 1 2 3
80 สังวาลย์วิทย์ 6 1 1 1 2 3
81 บ้านนาสนาดก์ 1 1 1 0 3
82 วัดตะปอนน้อย 1 1 0 0 2
83 วัดมะทาย 1 1 0 0 2
84 บ้านทุ่งกร่าง 1 0 3 0 4
85 วัดสะตอน้อย 1 0 1 0 2
86 โฆวินทะ 1 0 1 0 2
87 วัดเกาะจิก 1 0 0 1 1
88 บ้านคลองบอน 1 0 0 0 1
89 บ้านโพธิ์ 1 0 0 0 1
90 วัดเกวียนหัก 1 0 0 0 1
91 บ้านจางวาง 1 0 0 0 1
92 อำนวยศึกษา 1 0 0 0 1
93 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 1 0 0 0 1
94 บ้านคลองกลอย 0 5 3 0 8
95 วัดกะทิง 0 5 2 1 7
96 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 3 1 1 4
97 บ้านบ่อเวฬุ 0 3 0 0 3
98 บ้านช้างข้าม 0 2 1 0 3
99 วัดซึ้งบน 0 2 0 1 2
100 บ้านหนองเสม็ด 0 2 0 0 2
101 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 1 1 2 2
102 บ้านวังตัก 0 1 0 0 1
103 วัดท่าเขา 0 1 0 0 1
104 วัดเขาตาหน่วย 0 1 0 0 1
105 บ้านกระทิงทอง 0 0 1 1 1
106 บ้านทุ่งบอน 0 0 1 1 1
107 บ้านแหลมสิงห์ 0 0 1 0 1
108 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 0 1 0
109 บ้านคลองตาคง 0 0 0 1 0
110 บ้านหนองระหาน 0 0 0 1 0
111 วัดบางชัน 0 0 0 0 0
รวม 619 301 200 159 1,120