ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดเกวียนหัก สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน