ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแปลง สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน