ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดซึ้งบน สพป. จันทบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดเกวียนหัก สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน