ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป. จันทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน