ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 80.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 61.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน