ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป. จันทบุรี เขต 2 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดขนุน สพป. จันทบุรี เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 77.66 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน