ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน