ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 82.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนวยศึกษา สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปะตงวิทยา สพป. จันทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 2 70.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน