ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 93.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 84.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 77.9 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน