ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 71.66 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน