ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน