ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนพลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแปลง สพป. จันทบุรี เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน