ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองมะค่า สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะเปริต(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน