ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน