ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป. จันทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน