ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 88.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 83.67 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน