ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน