ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งเพล สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านอีมุย สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดบางกะไชย สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน