ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป. จันทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน