ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป. จันทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม สพป. จันทบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน