ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน