ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และตลาดสดเทศบาลมะขาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนปะตงวิทยา สพป. จันทบุรี เขต 2 73.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน