หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.3 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1-2 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1-2 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 2 ห้อง ป.3 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 2 ห้อง ICT 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ศูนย์ Peer ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ Peer 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สังคมศึกษา 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายชาลี สำรองทรัพย์ 087-8079241 chalee.sum@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]