สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 29 10 4 7 43
2 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 28 4 7 6 39
3 อนุบาลกาญจนบุรี 24 8 1 4 33
4 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 21 5 3 6 29
5 บ้านห้วยน้ำขาว 20 7 4 6 31
6 บ้านปากนาสวน 20 5 5 4 30
7 บ้านพุเลียบ 19 3 6 7 28
8 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 18 6 3 8 27
9 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 18 3 0 1 21
10 บ้านไทรทอง 18 3 0 1 21
11 บ้านท่าทุ่ม 17 9 5 11 31
12 วัดวังศาลา 17 7 4 11 28
13 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 17 1 0 2 18
14 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 16 8 2 5 26
15 บ้านนาสวน 16 6 2 3 24
16 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 16 3 4 5 23
17 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 14 9 3 3 26
18 วัดศรีอุปลาราม 14 6 3 4 23
19 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 13 4 1 4 18
20 บ้านหนองเป็ด 13 2 3 1 18
21 เขาดินวิทยาคาร 12 6 0 6 18
22 บ้านวังลาน 12 5 4 9 21
23 บ้านบนเขาแก่งเรียง 12 5 4 3 21
24 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 12 5 3 0 20
25 วัดหนองพังตรุ 12 4 2 3 18
26 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 12 2 2 5 16
27 บ้านดงเสลา 11 4 6 9 21
28 ถาวรวิทยา 11 3 1 1 15
29 บ้านทุ่งนาคราช 11 2 2 1 15
30 บ้านหนองสองตอน 10 4 4 3 18
31 บ้านนากาญจน์ 10 4 0 1 14
32 วัดขุนไทยธาราราม 10 2 6 2 18
33 บ้านหนองหญ้าปล้อง 9 13 4 4 26
34 บ้านหนองสองห้อง 9 3 0 3 12
35 วีรศิลป์ 9 2 2 0 13
36 บ้านทุ่งนา 8 5 4 4 17
37 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 8 4 2 2 14
38 บ้านสามหลัง 8 4 1 4 13
39 วัดหนองเสือ 8 3 1 2 12
40 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 8 3 0 1 11
41 บ้านห้วยตลุง 7 5 0 1 12
42 บ้านแก่งหลวง 7 4 1 6 12
43 ตลาดสำรอง 7 1 2 5 10
44 บ้านหนองผู้เฒ่า 7 1 1 1 9
45 บ้านหินแด้น 7 1 0 2 8
46 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 7 1 0 2 8
47 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 6 9 2 2 17
48 วัดชุกพี้ 6 4 1 6 11
49 หนองบ้านเก่าสามัคคี 6 3 3 0 12
50 วัดศรีสุวรรณาราม 6 3 0 0 9
51 วัดหนองตะโก 6 2 2 3 10
52 บ้านน้ำมุด 6 1 3 1 10
53 วัดม่วงชุม 6 1 3 1 10
54 บ้านโป่งหวาย 5 4 1 0 10
55 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 5 3 6 5 14
56 ลุ่มโป่งเสี้ยว 5 3 5 3 13
57 บ้านหนองไผ่ 5 2 1 3 8
58 วัดจรเข้เผือก 5 2 1 3 8
59 ดิศกุล 5 1 5 3 11
60 วัดท่าล้อ 5 1 3 3 9
61 บ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
62 บ้านท่าพุ 5 1 0 0 6
63 วัดหนองบัว 5 0 3 3 8
64 บ้านน้ำพุ 5 0 0 6 5
65 วัดไทยวิวัฒนาราม 5 0 0 1 5
66 ดรุณากาญจนบุรี 5 0 0 0 5
67 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 4 6 4 3 14
68 บ้านทุ่งศาลา 4 5 1 5 10
69 วัดยางเกาะ 4 3 3 6 10
70 บ้านห้วยไร่ 4 2 1 0 7
71 บ้านวังด้ง 4 2 0 3 6
72 บ้านท่าหวี 4 1 2 2 7
73 วัดลำสำรอง 4 1 2 2 7
74 บ้านวังตะเคียน 4 1 2 1 7
75 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 4 1 1 0 6
76 บ้านองสิต 4 1 0 1 5
77 บ้านท่าเสด็จ 4 1 0 1 5
78 บ้านพุประดู่ 4 1 0 1 5
79 บ้านองหลุ 4 0 1 0 5
80 บ้านกลอนโด 4 0 0 0 4
81 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 3 7 1 1 11
82 บ้านหนองปล้อง 3 5 0 3 8
83 บ้านตะเคียนงาม 3 4 1 1 8
84 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 3 3 2 2 8
85 วัดถ้ำองจุ 3 3 0 0 6
86 อนุบาลเมฆบัณฑิต 3 2 3 0 8
87 บ้านหัวหิน 3 2 1 0 6
88 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 3 2 1 0 6
89 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 3 2 0 0 5
90 อนุบาลท่าม่วง 3 1 3 2 7
91 วัดท่าน้ำตื้น 3 1 1 1 5
92 บ้านโกรกตารอด 3 1 0 1 4
93 บ้านหนองสามพราน 3 1 0 0 4
94 บ้านทับศิลา 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองโสน 3 0 2 0 5
96 บ้านเขาปูน 3 0 2 0 5
97 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 0 1 2 4
98 บ้านท่าโป่ง 3 0 0 1 3
99 ชัยจิตต์วิทยา 2 7 0 0 9
100 วัดเขาน้อย 2 3 1 2 6
101 บ้านต้นมะพร้าว 2 3 0 2 5
102 บ้านหนองสะแก 2 2 1 2 5
103 บ้านหนองปากดง 2 2 1 2 5
104 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 2 2 1 1 5
105 บ้านท่าแย้ 2 1 1 0 4
106 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 2 1 0 0 3
107 บ้านรางสะเดา 2 1 0 0 3
108 บ้านเจ้าเณร 2 0 2 2 4
109 บ้านรางสาลี่ 2 0 0 2 2
110 วัดพุน้อย 2 0 0 1 2
111 บ้านหนองมงคล 2 0 0 1 2
112 บ้านรางจิก 2 0 0 0 2
113 บ้านหัวนา 2 0 0 0 2
114 ตชด.บ้านประตูด่าน 2 0 0 0 2
115 บ้านดงยาง 1 4 2 1 7
116 บ้านแหลมทอง 1 4 2 0 7
117 บ้านสระเศรษฐี 1 3 2 1 6
118 วัดถ้ำมังกรทอง 1 3 1 0 5
119 บ้านจันอุย 1 2 0 0 3
120 บ้านหนองกลางพง 1 1 2 1 4
121 บ้านท่ามะเฟือง 1 1 1 3 3
122 วัดท่ามะขาม 1 1 1 0 3
123 บ้านวังปลาหมู 1 1 1 0 3
124 บ้านห้วยน้ำโจน 1 1 1 0 3
125 บ้านวังสารภี 1 1 0 2 2
126 บ้านหม่องกระแทะ 1 1 0 0 2
127 บ้านถ้ำ 1 0 1 2 2
128 พัฒน์พงศ์ 1 0 1 0 2
129 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 1 0 0 1 1
130 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 0 1 1
131 บ้านโป่งโก 1 0 0 1 1
132 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
134 บ้านท่าสนุ่น 1 0 0 0 1
135 วัดบ้านยาง 1 0 0 0 1
136 วัดหนองตะครอง 0 5 2 1 7
137 วัดวังขนายทายิการาม 0 4 2 2 6
138 วัดท่าตะคร้อ 0 4 1 3 5
139 บ้านหนองตาบ่ง 0 3 1 1 4
140 บ้านหนองกวาง 0 3 0 0 3
141 บ้านเนินไพร 0 1 1 0 2
142 วัดบ้านเก่า 0 1 0 0 1
143 จำรูญเนติศาสตร์ 0 1 0 0 1
144 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
145 วัดถ้ำอ่างหิน 0 1 0 0 1
146 บ้านท่ามะไฟ 0 0 1 1 1
147 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 1 0
148 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0
149 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0
150 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0
รวม 882 375 216 298 1,473