สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 25 4 7 6 36
2 อนุบาลกาญจนบุรี 24 8 1 4 33
3 บ้านห้วยน้ำขาว 20 7 4 6 31
4 บ้านปากนาสวน 20 5 5 4 30
5 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 20 5 3 6 28
6 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 19 10 4 7 33
7 บ้านพุเลียบ 19 3 6 7 28
8 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 18 6 3 8 27
9 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 18 3 0 1 21
10 บ้านท่าทุ่ม 17 9 5 11 31
11 วัดวังศาลา 17 7 4 11 28
12 บ้านไทรทอง 17 3 0 1 20
13 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 17 1 0 2 18
14 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 16 8 2 5 26
15 บ้านนาสวน 16 6 2 3 24
16 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 14 9 3 3 26
17 วัดศรีอุปลาราม 14 6 3 4 23
18 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 13 4 1 4 18
19 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 13 3 4 5 20
20 บ้านวังลาน 12 5 4 9 21
21 บ้านบนเขาแก่งเรียง 12 5 4 3 21
22 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 12 5 3 0 20
23 วัดหนองพังตรุ 12 4 2 3 18
24 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 12 2 2 5 16
25 บ้านดงเสลา 11 4 6 9 21
26 ถาวรวิทยา 11 3 1 1 15
27 บ้านทุ่งนาคราช 11 2 2 1 15
28 บ้านหนองสองตอน 10 4 4 3 18
29 วัดขุนไทยธาราราม 10 2 6 2 18
30 บ้านหนองเป็ด 10 2 3 1 15
31 บ้านหนองหญ้าปล้อง 9 13 4 4 26
32 บ้านนากาญจน์ 9 4 0 1 13
33 บ้านหนองสองห้อง 9 3 0 3 12
34 วีรศิลป์ 9 2 2 0 13
35 บ้านทุ่งนา 8 5 4 4 17
36 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 8 4 2 2 14
37 บ้านสามหลัง 8 4 1 4 13
38 วัดหนองเสือ 8 3 1 2 12
39 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 8 3 0 1 11
40 เขาดินวิทยาคาร 7 5 0 6 12
41 บ้านแก่งหลวง 7 4 1 6 12
42 ตลาดสำรอง 7 1 2 5 10
43 บ้านหนองผู้เฒ่า 7 1 1 1 9
44 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 7 1 0 2 8
45 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 6 9 2 2 17
46 วัดชุกพี้ 6 4 1 6 11
47 หนองบ้านเก่าสามัคคี 6 3 3 0 12
48 วัดศรีสุวรรณาราม 6 3 0 0 9
49 วัดหนองตะโก 6 2 2 3 10
50 บ้านน้ำมุด 6 1 3 1 10
51 วัดม่วงชุม 6 1 3 1 10
52 บ้านห้วยตลุง 5 5 0 1 10
53 บ้านโป่งหวาย 5 4 1 0 10
54 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 5 3 6 5 14
55 วัดจรเข้เผือก 5 2 1 3 8
56 ดิศกุล 5 1 5 3 11
57 วัดท่าล้อ 5 1 3 3 9
58 บ้านหินแด้น 5 1 0 2 6
59 บ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
60 บ้านท่าพุ 5 1 0 0 6
61 วัดหนองบัว 5 0 3 3 8
62 บ้านน้ำพุ 5 0 0 6 5
63 วัดไทยวิวัฒนาราม 5 0 0 1 5
64 ดรุณากาญจนบุรี 5 0 0 0 5
65 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 4 6 4 3 14
66 บ้านทุ่งศาลา 4 5 1 5 10
67 ลุ่มโป่งเสี้ยว 4 3 5 3 12
68 วัดยางเกาะ 4 3 3 6 10
69 บ้านหนองไผ่ 4 2 1 3 7
70 บ้านห้วยไร่ 4 2 1 0 7
71 บ้านวังด้ง 4 2 0 3 6
72 บ้านท่าหวี 4 1 2 2 7
73 วัดลำสำรอง 4 1 2 2 7
74 บ้านวังตะเคียน 4 1 2 1 7
75 บ้านองสิต 4 1 0 1 5
76 บ้านท่าเสด็จ 4 1 0 1 5
77 บ้านพุประดู่ 4 1 0 1 5
78 บ้านองหลุ 4 0 1 0 5
79 บ้านกลอนโด 4 0 0 0 4
80 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 3 7 1 1 11
81 บ้านหนองปล้อง 3 5 0 3 8
82 บ้านตะเคียนงาม 3 4 1 1 8
83 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 3 3 2 2 8
84 วัดถ้ำองจุ 3 3 0 0 6
85 อนุบาลเมฆบัณฑิต 3 2 3 0 8
86 บ้านหัวหิน 3 2 1 0 6
87 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 3 2 1 0 6
88 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 3 2 0 0 5
89 อนุบาลท่าม่วง 3 1 3 2 7
90 วัดท่าน้ำตื้น 3 1 1 1 5
91 บ้านโกรกตารอด 3 1 0 1 4
92 บ้านทับศิลา 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองโสน 3 0 2 0 5
94 บ้านเขาปูน 3 0 2 0 5
95 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 0 1 2 4
96 บ้านท่าโป่ง 3 0 0 1 3
97 ชัยจิตต์วิทยา 2 7 0 0 9
98 วัดเขาน้อย 2 3 1 2 6
99 บ้านต้นมะพร้าว 2 3 0 2 5
100 บ้านหนองสะแก 2 2 1 2 5
101 บ้านหนองปากดง 2 2 1 2 5
102 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 2 2 1 1 5
103 บ้านท่าแย้ 2 1 1 0 4
104 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 2 1 0 0 3
105 บ้านรางสะเดา 2 1 0 0 3
106 บ้านเจ้าเณร 2 0 2 2 4
107 บ้านรางสาลี่ 2 0 0 2 2
108 วัดพุน้อย 2 0 0 1 2
109 บ้านหนองมงคล 2 0 0 1 2
110 บ้านรางจิก 2 0 0 0 2
111 บ้านหัวนา 2 0 0 0 2
112 ตชด.บ้านประตูด่าน 2 0 0 0 2
113 บ้านดงยาง 1 4 2 1 7
114 บ้านแหลมทอง 1 4 2 0 7
115 บ้านสระเศรษฐี 1 3 2 1 6
116 วัดถ้ำมังกรทอง 1 3 1 0 5
117 บ้านจันอุย 1 2 0 0 3
118 บ้านหนองกลางพง 1 1 2 1 4
119 บ้านท่ามะเฟือง 1 1 1 3 3
120 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 1 1 1 0 3
121 วัดท่ามะขาม 1 1 1 0 3
122 บ้านวังปลาหมู 1 1 1 0 3
123 บ้านห้วยน้ำโจน 1 1 1 0 3
124 บ้านวังสารภี 1 1 0 2 2
125 บ้านหม่องกระแทะ 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองสามพราน 1 1 0 0 2
127 บ้านถ้ำ 1 0 1 2 2
128 พัฒน์พงศ์ 1 0 1 0 2
129 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 1 0 0 1 1
130 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 0 1 1
131 บ้านโป่งโก 1 0 0 1 1
132 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
134 บ้านท่าสนุ่น 1 0 0 0 1
135 วัดบ้านยาง 1 0 0 0 1
136 วัดหนองตะครอง 0 5 2 1 7
137 วัดวังขนายทายิการาม 0 4 2 2 6
138 วัดท่าตะคร้อ 0 4 1 3 5
139 บ้านหนองตาบ่ง 0 3 1 1 4
140 บ้านหนองกวาง 0 3 0 0 3
141 บ้านเนินไพร 0 1 1 0 2
142 วัดบ้านเก่า 0 1 0 0 1
143 จำรูญเนติศาสตร์ 0 1 0 0 1
144 บ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
145 วัดถ้ำอ่างหิน 0 1 0 0 1
146 บ้านท่ามะไฟ 0 0 1 1 1
147 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 1 0
148 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0
149 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0
150 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0
รวม 844 374 216 298 1,732