สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.28 ทองแดง 13 1. เด็กชายศุภณัฐ  มีเย็น
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  มะลิทอง
 
1. นางหนูแดน  สว่างดอนไพร
2. นางวีระสุดา  ธระเสนา