สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรดา  อ่อนสัมพันธ์
 
1. นางกัลยา  วิรุณารักษ์