สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  แรตประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไม้แก้ว
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  จุลเวช
 
1. นางวรรณเพ็ญ  เหมือนคล้าย
2. นางสาวสุธิดา  แม้นเดช