สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายจีรภัทร  สุปลีนางกูล
2. เด็กชายเอกภพ  พวงทอง
 
1. นางสาวสุธิดา  แม้นเดช
2. นางสาวเขมจิรา  หว่านพืช