สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภารตรัตน์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แจ้งกระมล
3. เด็กหญิงนภัสสร  ตากิ่มนอก
4. เด็กหญิงรักษิณา  คำกิจ
5. เด็กหญิงสุภัตรา  กรุนกรุด
 
1. นางวัชรินทร์  สำเนียงงาม
2. นางสร้อยสน  พนานุสรณ์ศิลป์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายจิณณวัตร  ใบบัว
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่ฉี
 
1. นายณัฐนครินทร์  ยืนยง
2. นายอำนาจ  นุ่มฤทธิ์