สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  แรงครุฑ
 
1. นายณัฐนครินทร์  ยืนยง
2. นายอำนาจ  นุ่มฤทธ์