สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมวรีย์  บุตรพรม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ตาลเสี้ยน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   พุ่มสงวน
 
1. นายประกิจ  มากสมบูรณ์
2. นายก้องเกียรติ  บุญรอด