สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนันทา  นครไชย์
2. เด็กหญิงพิมใจ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  งามขุนทด
2. พระนิรุตต์   ธีรปัญโญ