สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สวัสดิ์จารี
 
1. นายอำนวย  กลิ่นหอม
2. นางสาวนวกชมณ  จำนงค์สุข