สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านองหลุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรายุทธ์  นาสวนสุจริต
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีสุวรรณมาลา
3. เด็กชายวีรภาพ  ภูมิมทร์
4. เด็กชายสพลเชษฐ์  สวัสดิ์ถาวร
5. เด็กชายสรศักดิ์  สีดำ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  โต้งฟ้า
 
1. นายอำนาจ  กองแพง