สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านองหลุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจักจั้น  -
2. เด็กหญิงอลิชา  น้ำพุ
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกษมศรี  นาสวนทัศนีย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โต้งฟ้า
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรายุทธ์  นาสวนสุจริต
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีสุวรรณมาลา
3. เด็กชายวีรภาพ  ภูมิมทร์
4. เด็กชายสพลเชษฐ์  สวัสดิ์ถาวร
5. เด็กชายสรศักดิ์  สีดำ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  โต้งฟ้า
 
1. นายอำนาจ  กองแพง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริศนา  โต้งฟ้า
2. เด็กหญิงศรีสมร  สวัสดิ์ธำรงกุล
3. เด็กหญิงสุขสมฤดี  โต้งฟ้า
 
1. นางสุพรรณี  สุขสถาพรชัย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญดา  สวัสดิ์ถาวร
2. เด็กหญิงจันจิรา  มยุรีมีชัย
3. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสุวรรณมาลา
 
1. นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์